Ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen

FNDen 19 december 2011 antog FN ett tilläggsprotokoll till Konventionen om barnets rättigheter som ger barn och unga en möjlighet att överklaga om deras rättigheter inte respekteras. Det är ett viktigt steg för att se till att barnets rättigheter respekteras och garanteras.

Det nya traktatet ger barn, eller deras representanter, möjlighet att föra klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter har kränkts. Det nya tilläggsprotokollet innebär att FN:s barnrättskommitté därmed får samma möjlighet som andra FN-organ att ta emot individuella fall. Det kan handla om allt från att barn inte får tillgång till grundutbildning till att barn blir sexuellt utnyttjade för ekonomisk vinning. Barnet kan vända sig till barnrättskommittén om det egna landet antingen inte har möjlighet att driva deras fall inom det nationella rättssystemet, eller om det tar oskäligt lång tid för det nationella rättssystemet att hantera sådana ärenden. Barnet eller dess representant måste först ha uttömt alla nationella juridiska överklagningsprocesser innan man kan anmäla ärendet till FN:s barnrättskommitté.

För att ett överklagande ska tas upp av barnrättskommittén måste barnets stat ha skrivit på tilläggsprotokollet. FN öppnade i januari 2012 upp för stater att skriva på tilläggsprotokollet, som träder i kraft tre månader efter att tio länder skrivit på och ratificerat dokumentet.

Frivilligorganisationer som länge har kampanjat för ett sådant dokument är mycket positiva till antagandet av tilläggsprotokollet och har nu fokus på att se till att få så många länder som möjligt att ratificera det inom en snar framtid.