Indikatorer för barnkonventionen

skola8Det finns ett antal indikatorer för barnkonventionen som kan ge en fingervisning i hur barnets rättigheter förverkligas i en kommun, ett län eller ett land. Detta är en statistisk sammanställning av ett antal relevanta indikatorer för kommuner och landsting, som kan användas t.ex. som ett komplement till ett barnrättsbaserade barnbokslut:

Indikatorer för barnkonventionen

Se även Barnombudsmannens statistiksida Max18 för mer information och jämförelser för barnrättsbaserade indikatorer: www.barnombudsmannen.se/max18/.