Barnkonventionen i skollagen

skola5I dokumentet som är länkat nedan ges några exempel på hur olika delar av barnkonventionen reflekteras i den nya skollagen (2010:800). De artiklar som lyfts fram är:
- Rätt till utbildning (artikel 28)
- Skoldisciplin (artikel 28)
- Rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
- Icke-diskriminering och rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
- Barnets bästa (artikel 3)
- Åsiktsfrihet och rätt att göra sig hörd (artikel 12)
- Rätt till information om barnets rättigheter (artikel 42)
- Rätt till hälsa och sjukvård (artikel 24)
- Skydd mot övergrepp och förnedrande behandling (artikel 19 och 37)

Barnkonventionen och den nya skollagen