Barnkonventionen och kulturen

manniskor5Här finner du information om hur kommunens ansvar för kultur- och fritidsverksamheten, inklusive biblioteken, förhåller sig till barnkonventionen. Dokumentet går igenom hur artikel 13 om yttrande- och informationsfriheten, artikel 17 om rätten till information och massmedias roll samt artikel 31 om rätten till vila, lek, fritid och kultur förhåller sig till varandra och andra artiklar i barnkonventionen.

Sammanställningen bygger på texten i barnkonventionen, samt de kringarbeten från FN:s Kommitté för barnets rättigheter samt UNICEF som ger en handledning till hur barnkonventionen ska tolkas i olika situationer.

Du kan ladda ner dokumentet här:
Barnkonventionen och kulturarbetet