Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Barnrättshanden

Barnkonventionen i praktisk tillämpning kopieraHär hittar du en kort översikt om barnkonventionen utifrån barnrättshanden. Det är de sex grundläggande barnrättsprinciperna som du ska förverkliga i ditt arbete med och för barn.

Barnkonventionen i praktisk tillämpning