Barnets rättigheter i Patientlagen

En ny patientlagDen 1 januari 2015 trädde Patientlagen i kraft. Därmed specificeras barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården för första gången i lag.

Rättighetsfokus har gjort en analys av Patientlagen utifrån barnkonventionen.

Du kan läsa om barnets rättigheter i Patientlagen här:

Barnets rättigheter i patientlagen från och med 1 januari 2015