Barnrättsbaserat beslutsunderlag

barnrättsbaserat beslutsunderlagHär hittar du ett förslag på hur man kan använda ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i er verksamhet. Beslutsunderlaget lyfter följande barnrättsaspekter:

  • rätt till icke-diskriminering
  • rätt till information
  • rätt till goda levnadsvillkor och utveckling av sin fulla potential
  • barnets bästa
  • rätt till delaktighet
  • rätt till skydd mot våld och övergrepp

Använd den som den är eller inspireras av den i framtagandet av ett eget barnrättsbaserat beslutsunderlag. Du kan ladda ner beslutsunderlaget och handledningen här:

Barnrättsbaserat beslutsunderlag allmänt

Handledning för barnrättsbaserat beslutsunderlag allmänt