Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

rätt lätt bokRätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.

Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund på ett naturligt och vardagsnära sätt.

”Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” lyfter fram 12 viktiga områden i barnkonventionen, anpassade till de yngsta barnen.

Boken kostar 100 kronor (6 kronor i bokmoms samt porto tillkommer).

För att beställa:
Skicka en mejl till info@rattighetsfokus.se. Glöm inte att ange följande:
1) Antal böcker
2) Leveransadress
3) Fakturaadress (om annat än leveransadress)
4) Kostnadsställe

Det går även att beställa boken t.ex. från Bibliotekstjänst: www.btj.se och Adlibris: www.adlibris.se.

Recension från Bibliotekstjänst (BTJ) häfte nr 3 2016, av Lektör Maj-Britt Claesson
”Rätt lätt – om barnets rättigheter 1-6 år vänder sig till barn i förskoleåldern och tar upp tolv viktiga områden i barnkonventionen. Bokens författare, Susann Swärd, är verksamhetschef för Rättighetsfokus och förklarar här på ett enkelt sätt innebörden i barnkonventionen. Barnet får en förståelse för sina rättigheter, men också för barnens gemensamma ansvar för hur man t.ex. ska vara en bra kompis.

Illustratören Tina Landgren har tecknat de fantasifulla och detaljrika bilderna, som är roliga och samtidigt tankeväckande. Varje bild ger inspiration till samtal och funderingar hos barnen och här inkluderas naturligt mångfald, funktionsnedsättning och genusperspektiv.

Efter varje text om en rättighet, finns en fråga där barnen bjuds in till diskussion t.ex. ”Vad ska man göra om någon är elak, retar eller slår ett barn?” eller ”Vad vi kan göra för att alla barn ska ha det bra hos oss?”

Boken är viktig för alla barn och mycket användbar i förskolan eftersom den på vardagsnära sätt tar upp de frågor som förskolans värdegrund vilar på. Den vänder sig till barn från ett års ålder och där kan den fungera som en berikande och lite annorlunda pekbok, men mest ger den barn i åldern 3-6 år.”

förstoringsglas lyssnad på kopiera