Människorättsansvaret i kommuner och landsting

FNDet är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners och regioners människorättsansvar.

Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner och landsting har för att respektera, förverkliga och skydda mänskliga rättigheter inom ordinarie verksamhet. Översikten utgår från några av de vanligaste människorättsdokumenten, samt den Europeiska strategin för god samhällsstyrning och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.
Översikten kan användas som en första introduktion till de ansvarsområden som omfattar mänskliga rättigheter.

Upplägget översikten är:
  1. Allmänna rättigheter för alla verksamheter
  2. Förtroendevalda och kommunledning – generellt
  3. Social- och omsorgsområdet
  4. Barn- och utbildningsområdet
  5. Kultur- och fritidsområdet
  6. Samhällsutvecklingsområdet
  7. Kollektivtrafikområdet
  8. Hälso- och sjukvårdsområdet
  9. Bilagor – rättighetsdokument

Du kan läsa översikten här: Människorättsansvaret i kommuner och landsting