Människorättsansvaret i offentliga verksamheter

FNDet är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners, landstings och regioners människorättsansvar.

Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner, landsting och regioner har för att respektera, förverkliga och skydda mänskliga rättigheter inom ordinarie verksamhet. Översikten utgår från några av de vanligaste människorättsdokumenten, samt den Europeiska strategin för god samhällsstyrning och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.
Översikten kan användas som en första introduktion till de ansvarsområden som omfattar mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter som grund för offentlig verksamhet