Ny bok för låg- och mellanstadiet!

Framsida Rätt Lätt 2Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.

Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar dels om vad rättigheterna innebär för varje barn, dels om barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Frågor runt rättigheterna bjuder in till fördjupning som passar bra för enskilt arbete, grupparbete eller reflekterande diskussion.

Sammanlagt presenteras 16 barnrättsområden utifrån barnkonventionen:

1.           Du har rätt att vara dig själv

2.           Flickor och pojkar är lika mycket värda

3.           Rättigheter om du har en funktionsnedsättning

4.           Du har rätt till ditt namn

5.           Du har rätt till information

6.           Du får tänka och tro som du vill

7.           Du har rätt att gå i skolan

8.           Skolan ska vara en plats för alla

9.           Du har rätt till lek och fritid

10.        Du har rätt till kultur

11.        Du har rätt till bästa möjliga hälsa

12.        Du har rätt att må bra i din familj

13.        Du har rätt till en bra uppväxt

14.        Ingen får slå eller skada dig

15.        Rättigheter för barn som kommer till Sverige

16.        Vuxna ska lyssna på barn

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter bidrar till en ökad förståelse för alla barns rättigheter i skolan, i hemmet och på fritiden. Den passar bra på låg- och mellanstadiet samt för personer med motsvarande språkkunskaper.

Boken är författad av Susann Swärd, verksamhetschef för Rättighetsfokus, som arbetar för att alla, oavsett ålder, ska kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de berör oss i vår vardag.

Bilderna är gjorda av illustratören Tina Landgren, som på ett livsbejakande och fantasifullt sätt förmedlar rättigheterna med humor och träffsäkerhet. De har ett tydligt rättighetsperspektiv som inkluderar mångfald, funktionsnedsättning, jämställdhet och jämlikhet.

Beställ genom att skicka en mejl till info@rattighetsfokus. Ange a) antal böcker, b) leveransadress, c) fakturaadress d) referensnummer eller kostnadsställe.

Boken går även från och med december 2017 att beställa på t.ex. Adlibris eller Bokus

ISBN 9789198227918

100 kronor / styck

25-99 böcker (5 %) = 95 kr/st

+100 böcker (10 %) = 90 kr/st

+500 böcker (20 %) = 80 kr/st


6 % bokmoms samt frakt tillkommer.

RECENSION AV BOKEN – BTJ:

Rätt lätt 2 om barnets rättigheter vänder sig till barn i åldern 7-12 år och tar upp sexton viktiga barnrättsområden. Barnen får en förståelse för allas rätt att få tänka och tro det man vill och att flickor och pojkar är lika mycket värda. Boken lyfter upp många betydelsefulla områden som rätten till en trygg skola och rätten till lek och fritid, men tar också upp barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Varje barnrättsområde illustreras med en detaljrik helsidesbild som ger inspiration till samtal och funderingar hos barnen och här inkluderas naturligt mångfald, funktionsnedsättning och genusperspektiv. På varje textsida finns det tre användbara diskussionsfrågor t.ex. ”Hur kan det vara att som barn komma till ett nytt land?”, ”Vad gör du om någon slår, skadar eller gör ett barn illa på annat sätt?” Boken är viktig för alla barn och mycket användbar i skolan. Den knyter på ett utmärkt och vardagsnära sätt ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och uppmuntrar till diskussioner och grupparbeten.

Recension av BTJ, lektör Maj-Britt Claesson


OMDÖME OM BOKEN:

”Vi har använt ”Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter” i F och 1-3 och är mycket nöjda. Materialet är mycket pedagogiskt. Det är bra med en inledande text som förklarar mer ingående om de olika rättigheterna. Sedan är bilderna fantastiska med så mycket diskussionsunderlag de med.

I årskurs 1-3  har vi först läst rubriken och den indelande texten, sedan diskuterat bilden. Och efter det har eleverna fått diskutera de sista diskussionsfrågorna i bikupor varefter de fått delge varandra i klassen. I Förskoleklassen har pedagogerna kortat ner en aning så att eleverna orkar lyssna och vara aktiva i diskussionerna. De har oftast utgått mycket från bilden som stöd i diskussionerna. Eleverna tyckte det var bra med bilder som man kunde diskutera och de gillade även diskussionsfrågorna längst ner.

Vi tycker att detta material stärkt eleverna och bidragit till många givande och fantastiska diskussioner. En viktig och betydelsefull bok som alla skolor borde jobba med!

Maria Wickholm, lärare, Ramkvilla skola, Vetlanda kommun”