Ny medarbetare: Valentina Hajra

20171206_144900Rättighetsfokus har fått förstärkning i form av Valentina Hajra. Hon kommer främst att bidra med kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Valentina Hajra har en bred erfarenhet av frågor som rör våld i nära relationer, barn som lever med våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har magisterexamen i mänskliga rättigheter och har arbetat med mänskliga rättigheter inom socialtjänsten 2006-2016. Parallellt med uppdragen på Rättighetsfokus arbetar Valentina som projektledare mot våld i nära relationer och barn som far illa inom hälso- och sjukvården på Region Kronoberg.

Valentina har stor erfarenhet av kompetensutveckling och är bra på att förmedla teori blandat med praktiska exempel från hälso- och sjukvård, skola och socialtjänsten.

Erfarenheten av att ha arbetat både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården bidrar till hennes bredd att kunna diskutera allt från konkreta handlingsplaner, arbetsrutiner och orosanmälan till utredningar och riskbedömningar för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Valentina har dessutom erfarenheter av att arbeta både med våldsutövare och våldsutsatta, samt med enskilda samtal och barngruppsverksamhet för barn som blivit utsatta för våld i hemmet.