Utbildning om barnkonventionen

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om barnkonventionen och barnets rättigheter i praktisk implementering inom er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för barnets rättigheter generellt, samt det verksamhetsspecifika ansvaret utifrån barnkonventionen.
Vår kompetensutveckling bidrar även till en ökad förståelse för hur jag som förtroendevald, chef eller anställd ska förhålla mig till de grundläggande barnrättsprinciperna vid beslut, verksamhetsplanering, verksamhetsförändring och allt arbete med och för barn.

En halvdagsutbildning ger en god generell förståelse för barnkonventionen i praktisk implementering. En heldagsutbildning ger möjlighet att fördjupa kunskapen genom relevanta diskussionsfall eller skräddarsydda anpassningar till er verksamhet.

Våra utbildningar anpassas lätt till en enskild arbetsgrupp, en förvaltning/nämnd eller kommunövergripande/regional samverkan.

För mer information kontakta Susann Swärd på susann.sward@rattighetsfokus.se eller på 0768-654356.Planta