Utbildning om mänskliga rättigheter

FNRättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om mänskliga rättigheter och hur de förhåller sig till er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för mänskliga rättigheter generellt, samt fokuserar på de rättigheter som ni önskar öka er kompetens kring.
Det kan t.ex. handla allmän om mänskliga rättigheter, agenda 2030 och mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, barnets rättigheter eller andra relevanta rättighetsområden.

Våra utbildningar anpassas lätt till en enskild arbetsgrupp, en förvaltning/nämnd eller kommunövergripande/regional samverkan.

För mer information kontakta Susann Swärd på susann.sward@rattighetsfokus.se eller på 0768-654356.