Arabisk och somalisk version av Rätt lätt 1

Rätt lätt 1 - Om barnets rättigheter på somaliskaRätt lätt 1 - om barnets rättigheter på arabiska

Denna bok finns nu på arabiska/ svenska samt somaliska/ svenska. Den vänder sig till de yngsta barnen upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språk-kunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.

Varje rättighet avslutas med en öppen fråga som barnen kan diskutera för att ge dem en möjlighet att tänka till kring rättigheten. Boken bjuder på ett lekfullt sätt in barnen till diskussion och reflektion om rättigheter som rör t.ex. allas lika värde, lek och vila.

Boken har text på arabiska/svenska eller somaliska/svenska, vilket gör att man kan använda den både för läsning på modersmål och som introduktion till svenska.

Barnen får veta mer om rättigheter som att få säga vad man tycker och att lyssna på varandra. Dessutom tar boken upp rätten att få tro på vad man vill och rätten att må så bra som möjligt, samt många fler rättigheter i barnens vardag.

Illustrationerna förmedlar rättigheterna på ett livsbejakande och fantasifullt sätt med humor och träffsäkerhet som får både barn och vuxna att förstå svårare begrepp i barnkonventionen. Bilderna är illustrerade så att en ettåring ska kunna peka och ”prata” på sin nivå, samtidigt som de fungerar som stöd för 5-6 åringar fulla med egna tankar och funderingar. Ju längre man tittar, desto fler roliga detaljer ser man. Naturligtvis finns det en tanke med att bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning och ett genusperspektiv.

Boken kostar 100 kronor (6 kronor i bokmoms samt porto tillkommer).
För att beställa:
Skicka en mejl till info@rattighetsfokus.se. Glöm inte att ange följande:
1) Antal böcker
2) Leveransadress
3) Fakturaadress (om annat än leveransadress)
4) Kostnadsställe

Det går även att beställa boken t.ex. från Bibliotekstjänst: www.btj.se och Adlibris: www.adlibris.se.

Recension från Bibliotekstjänst (BTJ) häfte nr 3 2016, av Lektör Maj-Britt Claesson
”Rätt lätt – om barnets rättigheter 1-6 år vänder sig till barn i förskoleåldern och tar upp tolv viktiga områden i barnkonventionen. Bokens författare, Susann Swärd, är verksamhetschef för Rättighetsfokus och förklarar här på ett enkelt sätt innebörden i barnkonventionen. Barnet får en förståelse för sina rättigheter, men också för barnens gemensamma ansvar för hur man t.ex. ska vara en bra kompis.
Illustratören Tina Landgren har tecknat de fantasifulla och detaljrika bilderna, som är roliga och samtidigt tankeväckande. Varje bild ger inspiration till samtal och funderingar hos barnen och här inkluderas naturligt mångfald, funktionsnedsättning och genusperspektiv.
Efter varje text om en rättighet, finns en fråga där barnen bjuds in till diskussion t.ex. ”Vad ska man göra om någon är elak, retar eller slår ett barn?” eller ”Vad vi kan göra för att alla barn ska ha det bra hos oss?”
Boken är viktig för alla barn och mycket användbar i förskolan eftersom den på vardagsnära sätt tar upp de frågor som förskolans värdegrund vilar på. Den vänder sig till barn från ett års ålder och där kan den fungera som en berikande och lite annorlunda pekbok, men mest ger den barn i åldern 3-6 år.”