Barnets rättigheter metodstöd

Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

By Susann Swärd
Bild till roleup

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.
Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en… »

Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

By Susann Swärd
rätt lätt bok

Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.
Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund på ett naturligt och vardagsnära… »

Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Barnrättshanden

By Susann Swärd
Barnkonventionen i praktisk tillämpning kopiera

Här hittar du en kort översikt om barnkonventionen utifrån barnrättshanden. Det är de sex grundläggande barnrättsprinciperna som du ska förverkliga i ditt arbete med och för barn.
Barnkonventionen i praktisk… »

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

By Susann Swärd
barnrättsbaserat beslutsunderlag

Här hittar du ett förslag på hur man kan använda ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i er verksamhet. Beslutsunderlaget lyfter följande barnrättsaspekter:

rätt till icke-diskriminering
rätt till information
rätt till goda levnadsvillkor och utveckling av sin fulla potential
barnets bästa
rätt till delaktighet
rätt till skydd mot våld och övergrepp

Använd den som den är eller inspireras av den i framtagandet av ett eget barnrättsbaserat… »

Översikt/lathund för barnkonventionen

By Susann Swärd
förstoringsglas lathund kopiera

Här hittar du en översikt/lathund för barnkonventionen som dels tematiserar barnkonventionen, dels ger dig en översikt över hur du i ditt arbete med eller för barn kan vara barnrättsbaserad:
Barnkonventionen – en… »

Indikatorer för barnkonventionen

By Susann Swärd
skola8

Det finns ett antal indikatorer för barnkonventionen som kan ge en fingervisning i hur barnets rättigheter förverkligas i en kommun, ett län eller ett land. Detta är en statistisk sammanställning av ett antal relevanta indikatorer för kommuner och landsting, som kan användas t.ex. som ett komplement till ett barnrättsbaserade barnbokslut:
Indikatorer för barnkonventionen
Se även Barnombudsmannens statistiksida… »