Barnets rättigheter metodstöd

Ny bok för låg- och mellanstadiet!

By Susann Swärd
Framsida Rätt Lätt 2

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.
Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 –… »

Rätt Lätt – viktig och användbar barnbok om barnets rättigheter 1-6 år

By Susann Swärd
rätt lätt bok

Rätt Lätt – om barnets rättigheter 1-6 år” är en barnbok full med livfulla bilder och enkel text som vänder sig till barn i förskoleåldern.
Barnen bjuds på ett lekfullt sätt in till en inspirerande diskussion om barnets rättigheter i vardagen.
Barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter knyts ihop med förskolans värdegrund på ett naturligt och vardagsnära… »

Handbok för socialtjänsten: Barnkonventionen i praktisk tillämpning

By Susann Swärd
Bild till roleup

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 blev svenska myndigheter, däribland socialtjänsten, medansvariga för att respektera, skydda och säkerställa barnets rättigheter.
Trots att barnkonventionen har funnits i mer än 25 år är det långt ifrån självklart hur socialsekreterare, fältassistenter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, familjerådgivare, chefer och förtroendevalda m.fl. ska implementera den i praktiken.
Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en… »

Utbildning om barnkonventionen

By Susann Swärd
Planta

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om barnkonventionen och barnets rättigheter i praktisk implementering inom er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för barnets rättigheter generellt, samt det verksamhetsspecifika ansvaret utifrån barnkonventionen.
Vår kompetensutveckling bidrar även till en ökad förståelse för hur jag som förtroendevald, chef eller anställd ska förhålla mig till de grundläggande barnrättsprinciperna vid beslut, verksamhetsplanering, verksamhetsförändring… »

Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Barnrättshanden

By Susann Swärd
Barnkonventionen i praktisk tillämpning kopiera

Här hittar du en kort översikt om barnkonventionen utifrån barnrättshanden. Det är de sex grundläggande barnrättsprinciperna som du ska förverkliga i ditt arbete med och för barn.
Barnkonventionen i praktisk… »

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

By Susann Swärd
barnrättsbaserat beslutsunderlag

Här hittar du ett förslag på hur man kan använda ett barnrättsbaserat beslutsunderlag i er verksamhet. Beslutsunderlaget lyfter följande barnrättsaspekter:

rätt till icke-diskriminering
rätt till information
rätt till goda levnadsvillkor och utveckling av sin fulla potential
barnets bästa
rätt till delaktighet
rätt till skydd mot våld och övergrepp

Använd den som den är eller inspireras av den i framtagandet av ett eget barnrättsbaserat… »