Konsultservice

Arabisk och somalisk version av Rätt lätt 1

By Susann Swärd
Rätt lätt 1 - Om barnets rättigheter på somaliska

Denna bok finns nu på arabiska/ svenska samt somaliska/ svenska. Den vänder sig till de yngsta barnen upp till förskoleklass, eller för barn med motsvarande språk-kunskaper. Syftet är att berätta för barn både om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter, samtidigt som det stimulerar deras nyfikenhet och diskussionslust.
Varje rättighet avslutas med en öppen… »

Ny handbok för förskolan och skolan

By Susann Swärd
Handbok för förskola och skola

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till… »