Mänskliga rättigheter

Ny medarbetare: Valentina Hajra

By Susann Swärd
20171206_144900

Rättighetsfokus har fått förstärkning i form av Valentina Hajra. Hon kommer främst att bidra med kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Valentina Hajra har en bred erfarenhet av frågor som rör våld i nära relationer, barn som lever med våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Hon… »

Utbildning om mänskliga rättigheter

By Susann Swärd
FN

Rättighetsfokus erbjuder er skräddarsydda utbildningar om mänskliga rättigheter och hur de förhåller sig till er verksamhet.
Vi ökar er förståelse för mänskliga rättigheter generellt, samt fokuserar på de rättigheter som ni önskar öka er kompetens kring.
Det kan t.ex. handla allmän om mänskliga rättigheter, agenda 2030 och mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, barnets rättigheter eller… »

Utbildning om våld i nära relationer, barn som far illa samt hedersrelaterat våld och förtryck

By Susann Swärd
mote

Vi skräddarsyr utbildningen utifrån er verksamhet och era behov oavsett om ni önskar en fördjupad utbildning inom ett visst område (våld i nära relationer, barn som far illa eller hedersrelaterat våld och förtryck) eller en kombination av dessa olika områden. Vi genomför både halvdags- och heldagsutbildningar.
Våld i nära relationer (i alla dess former) är ett… »

Människorättsansvaret i offentliga verksamheter

By Susann Swärd
FN

Det är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners, landstings och regioners människorättsansvar.
Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner, landsting och regioner har för att… »

Våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter

By Susann Swärd
mote

Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Begreppet ”due diligence” innebär att staterna har ansvar och skyldighet att vidta alla erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, oavsett vem förövaren är. Dessutom ska staten tillhandahålla stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Begreppet ”due… »

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter – en utmaning för kommuner, landsting och regioner

By Susann Swärd
Anders Knape

Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationell nivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rättigheterna garanteras och tillhandahålls. Det blir allt tydligare vilken avgörande roll kommuner och regioner i Europa har för säkerställandet av rättigheter. Sättet att organisera, prioritera och bedriva verksamheter har stor inverkan på… »