Mänskliga rättigheter

Människorättsansvaret i kommuner och landsting

By Susann Swärd
FN

Det är viktigt att aktörer på kommunal och regional nivå har en god förståelse för vad deras människorättsansvar innebär. Rättighetsfokus vill på detta sätt bidra till en diskussion som identifierar just kommuners och regioners människorättsansvar.
Rättighetsfokus har tagit fram en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner och landsting har för att respektera, förverkliga… »

Översikt över mänskliga rättigheter

By Susann Swärd
Översikt mänskliga rättigheter

Här hittar du en översikt över de mänskliga rättigheter som mest påverkar vår vardag i Sverige.
En översikt av mänskliga… »

Våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter

By Susann Swärd
mote

Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna. Begreppet ”due diligence” innebär att staterna har ansvar och skyldighet att vidta alla erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor, oavsett vem förövaren är. Dessutom ska staten tillhandahålla stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Begreppet ”due… »

Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter – en utmaning för kommuner, landsting och regioner

By Susann Swärd
Anders Knape

Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationell nivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rättigheterna garanteras och tillhandahålls. Det blir allt tydligare vilken avgörande roll kommuner och regioner i Europa har för säkerställandet av rättigheter. Sättet att organisera, prioritera och bedriva verksamheter har stor inverkan på… »

Utbildning av mänskliga rättigheter måste prioriteras

By Susann Swärd
Thomas Hammarberg

Mänskliga rättigheter kan endast förverkligas om människor informeras om sina rättigheter och vet hur de ska använda dem. Utbildning om mänskliga rättigheter är därför helt avgörande för att de överenskomna normerna ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Trots att detta poängterades redan för 60 år sedan då den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna… »

Local and regional authorities can do much to make reality of human rights

By Susann Swärd
Thomas Hammarberg

Europe has today an advanced legal system for the protection of human rights, not only political and civil ones, but also social and economic. The European Convention on Human Rights, the European Social Charter, the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the Charter of Fundamental Rights of the European Union are the… »

Next steps in business and human rights

By Susann Swärd
john_rugge

To begin, it is important to remind ourselves that business is the major source of investment and job creation, and markets can be highly efficient means for allocating scarce resources. They constitute powerful forces capable of generating economic growth, reducing poverty, and increasing demand for the rule of law, thereby contributing to the realization of… »

Human Rights education is a priority – more concrete action is needed

By Susann Swärd
Thomas Hammarberg

[06/10/08]  Human rights can only be realised if people are informed about their rights and know how to use them. Education about human rights is therefore central to the effective implementation of the agreed standards. While this was emphasised 60 years ago when the Universal Declaration of Human Rights was adopted, we are still far… »