Regioner, kommuner & landsting

FNDet behövs en samsyn över vilket människorättsansvar kommuner och landsting har. Som ett bidrag i denna diskussion vill Rättighetsfokus erbjuda en generell (och inte heltäckande) översikt över det ansvar kommuner och landsting har för att respektera, förverkliga och skydda mänskliga rättigheter inom ordinarie verksamhet.

Översikten utgår från några av de vanligaste människorättsdokumenten, samt den Europeiska strategin för god samhällsstyrning och FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Översikten kan användas som en första introduktion till de ansvarsområden som omfattar mänskliga rättigheter.


Översikten innehåller:

  1. Allmänna rättigheter som alla verksamheter har ansvar för
  2. Förtroendevaldas och kommunledningens generella ansvar
  3. Social- och omsorgsområdet
  4. Barn- och utbildningsområdet
  5. Kultur- och fritidsområdet
  6. Samhällsutvecklingsområdet
  7. Kollektivtrafikområdet
  8. Hälso- och sjukvårdsområdet

Du hittar översikten här: Människorättsansvaret i kommuner och landsting