Om Rättighetsfokus

rattighets_logga

Rättighetsfokus är ett värdebaserat kompetensföretag med fokus på mänskliga rättigheter.

Vi stödjer skolor, organisationer, kommuner, landsting, länsstyrelser och företag att konkretisera arbete och åtaganden kopplade till mänskliga rättigheter.

Rättighetsfokus arbetar för att alla ska kunna identifiera och förverkliga mänskliga rättigheter i sin vardag, genom att kommunicera och lära ut om rättigheter på ett sätt som alla kan ta åt sig av.

Vi anser att det är först när vi förstår vilka rättigheter och skyldigheter vi har som vi även kan värna och arbeta för dessa.

Rättighetsfokus är baserat i Växjö och grundades 2009 av verksamhetschefen Susann Swärd. Med sig har hon erfarenheter från UNICEF Sverige och Vietnam, Rädda Barnens Europakontor samt Amnestys styrelse och EU-råd. Hon har även varit verksam vid FoU Kronoberg, Växjö universitet och Kommunförbundet Kronoberg. Susann delar sin tid mellan att vara verksamhetschef för Rättighetsfokus och att vara människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg.(För mer information se menyn till höger.)