Utbildning

skola8Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, organisationer och företag m.fl.

Alla våra utbildningar bygger på att praktiskt relatera rättigheter till den egna vardagen och verksamheten. Tillsammans med er utvecklar vi relevanta diskussionsfrågor och diskussionsfall som gör att utbildningarna känns relevanta och aktuella.

Alla utbildningar kan ges som grundutbildning utan förkunskapskrav, eller som påbyggnads- eller fördjupningsutbildning.

Här är ett axplock av vad vi kan erbjuda:

 • Barnkonventionen och barnets rättigheter- övergripande eller verksamhetsspecifikt
 • Mänskliga rättigheter – övergripande eller verksamhetsspecifikt
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Barnrättsbaserad verksamhet – barnrättsbaserade beslut och barnbokslut
 • Mänskliga rättigheter i styrning och ledning
Vi har stor vana vid att föreläsa både för specifika verksamheter, liksom för samverkansgrupper från olika verksamheter.
 • Förskolans arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Skolans arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Socialtjänstens arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Kultur- och fritidsområdets arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Samhällsbyggande instanser arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Förtroendevaldas ansvar för mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Ledningens ansvar för mänskliga rättigheter / barnets rättigheter

Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss på info@rattighetsfokus.se så skräddarsyr vi en utbildning som anpassas till er verksamhet och deltagarnas bakgrund!